KonferencjeOnline.pl - Oprawa audiowizualna - Demo 01

Oprawa audiowizualna

Dzisiaj pokazanie zwykłej prezentacji na pełnym ekranie z prelegentem "w narożniku" to zdecydowanie za mało.
Na każde wydarzenie przygotowujemy pełną oprawę graficzną (ramki, loga, animowane belki, spoty promocyjne, animowane przerywniki, zapowiedzi wystąpień,...) i muzyczną.