Wydawnictwo Centrum Procesów Bankowych i Informacji

Od ponad dwudziestu lat jesteśmy głównym organizatorem lub współorganizatorem wiodących, branżowych konferencji bankowych w Polsce (właścicielem CPBiI jest Związek Banków Polskich). Przygotowujemy je we współpracy z najważniejszymi instytucjami sektorowymi – głównie dla banków i firm infrastrukturalnych sektora.
Pracujemy z uznanymi praktykami bankowymi i przedstawicielami najważniejszych instytucji oraz wiodącymi firmami dostarczającymi usługi i produkty dla banków.

W zakresie działalności wydawniczej naszymi najważniejszymi markami są: Miesięcznik Finansowy BANK oraz portal BANK.pl.

Nasze główne konferencje

Konferencje na zamówienie

Jednocześnie z własną działalnością konferencyjno-szkoleniową, dla różnych firm i instytucji zewnętrznych pomagamy organizacyjnie w przygotowaniu własnych wydarzeń stacjonarnych, hybrydowych oraz online.

Nasze działania obejmują pełny zakres usług niezbędny dla organizacji takich przedsięwzięć. Możemy wziąć na siebie wskazane przez klienta lub wszystkie aspekty organizacyjne konferencji, a nasi kontrahenci mogą skupić się na najważniejszych dla nich sprawach merytorycznych, nie przejmując się innymi kwestiami.

Zapraszamy do rozmowy!